I Henkelstorps Hage kommer att uppföras hus med god arkitektur – ljust, öppet och mitt i naturen.

Hus med god arkitektur – ljust, öppet och mitt i naturen.

10 parhus, 26 kedjehus och gemensamhetshus planeras inom aktuellt område. Strövområden med tillgång till skog, sjöar och mossar finns genom bland annat närbelägna Järavallens naturreservat. Läget, naturen och omgivningarna gör att det finns mycket goda möjligheter att skapa nya attraktiva bostäder.

KORT BEKRIVNING AV PROJEKTET

I Henkelstorps Hage kommer att uppföras hus med god arkitektur – ljust, öppet och mitt i naturen. 10 parhus, 26 kedjehus och gemensamhetshus planeras inom aktuellt område.

LÄS MER

BOSTADSHUSEN, UTFORMNING

De planerade kedjehusen är i ett plan med en atriumgård. Husen har en liten privat täppa i atriet, samt tomtmark i anslutning till entrén.
De planerade parhusen är i 2½ plan och innehåller vardera 4 lägenheter.

LÄS MER

DETALJPLANEFÖRSLAGET

Området som ska bebyggas består idag av betad hagmark med gräs och lövträd främst björk

LÄS MER