Bostadshusens utformning

Småhusen – utformning och planlösningar

Huvudtanken är att småhusområdet vänder sig till seniorer, 55+. Lägenheterna har öppna planlösningar och ska fungera väl för äldre. Utformningen av småhusen har arkitekt SAR Ulf Roos svarat för. Dansk småhusarkitektur är en god inspirationskälla och arkitekten Jörn Utzons olika småhusprojekt, exempelvis de sk Kingohusen är goda föredömen.

Väsentliga faktorer för ett seniorboende är bekvämlighetgemenskap och trygghet. Vid ett genomförande kommer dessa faktorer att bli väl tillgodosedda. Småhusen är väl anpassade för seniorer och den gemensamma byggnaden som innehåller övernattningslägenhet och lokaler för samvaro och aktiviteter, ger goda förutsättningar för gemenskap. Det ges även plats för leverans av varor av olika slag. Beträffande trygghetsfaktorn kan detta väl tillgodoses genom särskilda anordningar i anslutning till småhusentréerna, och genom en samordnad övervakning.

De planerade kedjehusen är i ett plan med en atriumgård. Husen har en liten privat täppa i atriet, samt tomtmark i anslutning till entrén. Övrig mark är gemensamma grönytor som ska bibehållas/anläggas naturlikt. Här finns även utrymmen för växthus, odlingslotter, boulebana etc. En lägenhet om 3 rum o kök med en boarea om ca 96 m2 är basalternativet och sedan finns ett utbyggnadsalternativ om 4 rum o kök med en boarea om ca 113 m2. För två tomter finns möjligheten att skapa lägenheter om ca 139 m2. Husen har öppna planlösningar med bästa kvalité och fönsterpartier som ger mycket ljus. Den generösa takhöjden bidrar till rymd. I anslutning till bostaden finns carport och förråd.

Kedjehusen kommer att ha putsade fasader. Taktäckning består av sedumtak. Klinker i hall, kök och badrum och ekparkett i övrigt på golven. Uppvärmning sker med luft/vatten-värmeväxlare via golvvärme. Ventilationen ska bestå av mekanisk ventilation med värmeåtervinning. Den tekniska utformningen är inte klar. Avsikten är att bygga miljövänligt med omtanke om både miljö och männsiskors hälsa. Detta kan då tryggas genom godkänd miljömärkning, Svanen. En effekt av detta innebär även ränterabatt på både bostadsrätts- och föreningslån.

PLANLÖSNINGAR

Hustyp 1

Kedjehuset med en boarea om ca 96 m2 är basalternativet, hustyp 1.

Hustyp 2

I hustyp 2 finns ytterligare ett rum att användas som arbetsrum/gästrum och är beläget som en förlängning av vardagsrummet. Boarean är ca 113 m2 .

Hustyp 3

På två tomter finns hustyp 3 att välja och som särskilt ritats för att ta tillvara tomternas läge med hänsyn till främst solförhållandena. Kedjehuset har 7 rum och kök med en boarea om ca 139 m2 .

Parhusen – utformning och planlösningar

Parhusen innehåller 2 lägenheter om 2 rum och kök med en boarea om 55 m2 på plan 1. På plan 2 och 3 finns 2 etagelägenheter om 4 rum och kök med boarea om 90,6 m2. I de norra parhusen kan mindre kontor, exempelvis  coworkingkontor finnas på plan 1.

Gunilla Svensson Arkitektkontor har svarat för parhusens utformning. Den tekniska utformningen är inte klar. Parhusen ska ha putsade fasader och solcellsintegrerade tak. Klinker i hall, kök och badrum och ekparkett i övrigt på golven. Uppvärmning sker med luft/vatten-värmeväxlare via golvvärme. Ventilationen ska bestå av mekanisk ventilation med värmeåtervinning. Avsikten är att bygga miljövänligt med omtanke om både miljö och människors hälsa. Detta kan då tryggas genom godkänd miljömärkning. Svanen. En effekt av detta innebär även ränterabatt på föreningslånen.

Parhusen innehåller 2 lägenheter om 2 rum och kök med en boarea om 55 m2 på plan 1 och 2 etagelägenheter om 4 rum och kök med boarea om 90,6 m2 på plan 2 och 3. I de norra parhusen kan mindre kontor, exempelvis  cowork-ingkontor, även att finnas på plan 1.

PLANLÖSNINGAR