Artiklar

SYDSVENSKAN

Artikel den 5 Juli 2021

Jag tyckte redan när vi flyttade hit att det skulle vara ett fint projekt.

Det är ett jättefint område.

När jag började fyllde jag 50 år.

Nu fyller jag snart 80.

Jag inser än mer idag vad som är viktigt i ett seniorboende.

Läs mer

SYDSVENSKAN

Artikel den 16 Augusti 2021

Enligt Einar Lindgren, sakkunnig inom fastighetsvetenskap, brister Länsstyrelsens argumentation och myndigheten saknar grund för sina beslut.

Läs mer

Lokaltidningen

Artikel vecka 32 – 2021

Turerna har varit många och motsägelsefulla.

– Första gången jag kontaktade stadsarkitekten blev svaret att jag inte fick bygga eftersom beteshage räknades som naturmark.

Kort därpå ville kommunen själv köpa marken mot min vilja för att bygga bostäder.

Det gick ända upp till regeringen som gav mig rätt.

Enligt länsstyrelsen är det ur rekreationssynpunkt viktigt att hålla en grön korridor.

– På vilket sätt bjuder en hästhage med elstaket in till rekreation?

– Att bostadsbebyggelsen tvärtom öppnar upp området för mer rekreation.

Läs mer

Lokaltidningen

Artikel vecka 36 – 2021

– Den sakkunniga har läst igenom bemötandet och har åter igen konstaterat att kommunen fortfarande tar intryck av länsstyrelsens resonemang kring riksintressen för högexploaterad kust – trots att dessa restriktioner inte alls är tilllämpliga i det aktuella fallet.

Läs mer