Vad är en bostadsrätt?

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som har som ändamål att upplåta bostäder med bostadsrätt till sina medlemmar. Som bostadsrättsinnehavare har du rättighet att nyttja lägenheten för all framtid, förutsatt att du betalar månadsavgiften till föreningen. Bostadsrätten är en nyttjanderätt och kan, till skillnad från en hyresrätt, både säljas och belånas.

Fördelar

En bostadsrättsförening drivs inte med vinstsyfte. Självkostnadsprincipen gäller och över tiden blir därför boendekostnaden lägre än för en hyresrätt. Bosparande sker i form av värdeökning på bostadsrätten i kombination med amortering av lån och inflation. 

Som medlem har du ett stort inflytande på din lägenhets invändiga utseende. Föreningen ansvarar för stammar, utvändiga fasader, stommar och yttertak. Varje medlem har en röst. Alla medlemmar samlas varje år till föreningsstämma där man väljer styrelse, revisor m.m. 


Rättigheter

  Nyttjanderätt för all framtid.

  Får måla, tapetsera, byta innerdörrar, byta skåpsluckor i kök, byta vitvaror.

  Får belåna bostadsrätten.

  Får överlåta bostadsrätten.

Skyldigheter

  Betala årsavgift.

  Ansvar för invändigt underhåll.

  Bevara sundhet, ordning och skick inom fastigheten.

  Lämna tillträde för tillsyn och åtgärd av besiktningsanmärkningar.

Detta kräver styrelsens tillstånd

  Andrahandsuthyrning

  Väsentlig förändring i lägenheten, eller på utegården. Exempel: Förändring av bärande innerväggar, omläggning av kakel/klinker i våtrum, egna elinstallationer och vatteninstallationer, staket.