Beskrivning av projektet

I Henkelstorps Hage kommer att uppföras hus med god arkitektur – ljust, öppet och mitt i naturen. 10 parhus, 26 kedjehus och gemensamhetshus planeras inom aktuellt område. Centralt i området finns en grönyta som ska vara naturlik och här ska finnas utrymmen för växthus, odlingslotter, boulebana etc. Två dammar ger ett mervärde för miljön. Dammarna utgör även ett viktigt led vid lokalt omhändertagande av dagvatten i området. Utgrävningen av dammarna görs delvis med flack strand så att biotoper med olika fuktighetsgrad bildas. Den biologiska mångfalden, artrikedomen blir därigenom mycket stor med exemplevis olika sländor, fjärilar och fågelarter.

Strövområden med tillgång till skog, sjöar och mossar finns genom bland annat närbelägna Järavallens naturreservat. Läget, naturen och omgivningarna gör att det finns mycket goda möjligheter att skapa nya attraktiva bostäder.

En etappvis utbyggnad planeras och den södra gruppen av parhus blir den första etappen. Därefter kommer det centralt belägna småhusområdet att byggas och de sex parhusen i den norra delen byggs som en sista etapp.

De planerade kedjehusen är i ett plan med en atriumgård. Husen har en liten privat täppa i atriet, samt tomtmark i anslutning till entrén. En lägenhet om 3 rum o kök med en boarea om ca 96 m2 är basalternativet och sedan finns ett utbyggnadsalternativ om 4 rum o kök med en boarea om ca 113 m2. För två tomter finns möjligheten att skapa lägenheter om ca 139 m2. Husen har öppna planlösningar med bästa kvalité och fönsterpartier som ger mycket ljus. Den generösa takhöjden bidrar till rymd. I anslutning till bostaden finns carport och förråd.

Parhusen innehåller 2 lägenheter om 2 rum och kök med en boarea om 55 m2 på plan 1 och 2 etagelägenheter om 4 rum och kök med boarea om 90,6 m2 på plan 2 och 3. I de norra parhusen kan mindre kontor, exempelvis  cowork-ingkontor, även att finnas på plan 1.

Samtliga bostäder ska upplåtas med bostadsrätt. För gruppen med kedjehus är huvudtanken att den ska vända sig till seniorer, 55+.